อังคาร, พฤษภาคม 22, 2018
   
Text Size

Call Now! 02-521-4903, 081-575-4408

ประแจแอลหกเหลี่ยม

ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบก้านยาว

Hex "L" Keys - Long Arm Type

ประแจแอลแยกชิ้น ถุงละ 10 ชิ้น / 10 PCS LONG HEX WRENCH
Part No. Point Size "Length" Dia Qty. Per Pack
H015M 1.5 14X77mm   10 pcs
H020M 2.0 16x82mm   10 pcs
H025M 2.5 18x88mm   10 pcs
H030M 3.0 20x98mm   10 pcs
H040M 4.0 24x104mm   10 pcs
H050M 5.0 28x116mm   10 pcs
H060M 6.0 32x138mm   10 pcs
H070M 7.0 34x148mm   10 pcs
H080M 8.0 36x158mm   10 pcs
H100M 10.0 40x168mm   10 pcs
Tags: L Keys, Long, Hex, Key Wrench, Compass, Compass Tools, คอมพาส, ประแจแอล, หกเหลี่ยม, ประแจ
 

ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบก้านยาว พิเศษ

Hex "L" Keys - Extra Long Arm Type

ประแจแอลแยกชิ้น ถุงละ 10 ชิ้น / 10 PCS LONG HEX WRENCH
Part No. Point Size "Length" Dia Qty. Per Pack
H015L 1.5 14X90mm   10 pcs
H020L 2.0 16x100mm   10 pcs
H025L 2.5 18x112mm   10 pcs
H030L 3.0 20x126mm   10 pcs
H040L 4.0 24x140mm   10 pcs
H050L 5.0 28x160mm   10 pcs
H060L 6.0 32x180mm   10 pcs
H070L 7.0 34x190mm   10 pcs
H080L 8.0 36x200mm   10 pcs
H100L 10.0 40x224mm   10 pcs
Tags: L Keys, Long, Hex, Key Wrench, Compass, Compass Tools, คอมพาส, ประแจแอล, หกเหลี่ยม, ประแจ
 

ประแจแอลหกเหลี่ยมหัวบอล แบบก้านยาว

Ball Hex "L" Keys - Long Arm Type

ประแจแอลแยกชิ้น ถุงละ 10 ชิ้น / 10 PCS LONG HEX WRENCH
Part No. Point Size "Length" Dia Qty. Per Pack
HB015M 1.5 14X77mm   10 pcs
HB020M 2.0 16x82mm   10 pcs
HB025M 2.5 18x88mm   10 pcs
HB030M 3.0 19x98mm   10 pcs
HB040M 4.0 24x104mm   10 pcs
HB050M 5.0 27x116mm   10 pcs
HB060M 6.0 31x138mm   10 pcs
HB070M 7.0 33x148mm   10 pcs
HB080M 8.0 35x158mm   10 pcs
HB100M 10.0 39x168mm   10 pcs
Tags: L Keys, Long, Hex, Key Wrench, Compass, Compass Tools, คอมพาส, ประแจแอล, หกเหลี่ยม, ประแจ
 

ประแจแอลหกเหลี่ยมหัวบอล แบบก้านยาวพิเศษ

Ball Hex "L" Keys - Extra Long Arm Type

ประแจแอลแยกชิ้น ถุงละ 10 ชิ้น / 10 PCS LONG HEX WRENCH
Part No. Point Size "Length" Dia Qty. Per Pack
HB015L 1.5 14X90mm   10 pcs
HB020L 2.0 16x100mm   10 pcs
HB025L 2.5 18x112mm   10 pcs
HB030L 3.0 20x126mm   10 pcs
HB040L 4.0 24x140mm   10 pcs
HB050L 5.0 28x160mm   10 pcs
HB060L 6.0 32x180mm   10 pcs
HB070L 7.0 34x190mm   10 pcs
HB080L 8.0 36x200mm   10 pcs
HB100L 10.0 40x224mm   10 pcs
Tags: L Keys, Long, Hex, Key Wrench, Compass, Compass Tools, คอมพาส, ประแจแอล, หกเหลี่ยม, ประแจ